News

IEECP and ABN AMRO collaboration for energy efficient projects in The Netherlands / IEECP en ABN AMRO werken samen aan energie efficiëntie projecten binnen Nederland

25/02/2021

Topics:

Energy efficiency in industry and SMEs
Energy efficiency financing

Project:

Nederlandse vertaling hieronder

IEECP is glad to join forces with the ABN AMRO bank in The Netherlands to work on two interconnected projects funded by the European H2020 programme: ICCEE, seeking to identify and implement significant energy efficiency performance benefits in the food and beverage cold supply-chain sector, and the Triple-A project to enhance, at an early stage, the Investment value chain of energy efficiency projects, assist financial institutions to increase their deployment of capital in energy efficiency, and make investments more transparent.

The ICCEE project offers, among other, workshops on improving energy efficiency in the cold chain of the food and beverage sector as free trainings.

The next workshop (in Dutch) organized by IEECP with the support of ABN AMRO, Ecochain and Post HBO Koudetechniek is scheduled on 16 and 25 March 2021.

The training sessions will benefit from ABN AMRO expertise on financing energy efficiency investments in Dutch companies.

Triple-A: Assess, Agree, Assign

20 Energy Efficiency projects in The Netherlands are identified as Triple-A investments, withstanding the stress tests of the standardized Triple-A performance benchmarking tools, and identifying them as Triple-A approved projects that both foster sustainable growth, and have an extremely strong capacity to meet their commitments, at a much earlier stage than usual. ABN AMRO supports Triple-A assisting in the evaluation of energy efficiency proposed investments. IEECP and ABN AMRO working together allows both organizations to tap into the best of both worlds; with IEECP providing focused expertise to the dissemination of knowledge from a European Energy and Climate Policy perspective and ABN AMRO being one of the lead financial institutes and a huge player in The Netherlands providing tremendous knowledge, insight, and the practical leverage needed to create actual impact in the market, uncovering new sound investments, from both a Dutch and European perspective, in energy efficiency financing. —————————————————————————————————————

IEECP en ABN AMRO werken samen aan energie efficientie projecten binnen Nederland

IEECP en ABN AMRO bank bundelen hun krachten en werken samen aan twee H2020 projecten: Improving Cold Chain Energy Efficiency (ICCEE), met als doel om significante energiebesparingen in de koude keten te identificeren en door te voeren, en het Triple-A project waar in het makkelijker moet worden gemaakt om op een veel eerder stadium de investeringswaardeketen te activeren en het door de ondersteuning van de Triple-A toolbox voor financiële instellingen aantrekkelijker en transparanter wordt energiebesparende projecten te financieren. Binnen het ICCEE-project worden workshops aangeboden met als doel kennis over de energie-efficientie in de koudeketen van de voedsel- en drankensector over te brengen en praktische voorbeelden te presenteren om het energieverbruik te verminderen en daarmee de duurzaamheid van bedrijven in deze sector te verbeteren. De eerstvolgende workshop (voertaal: Nederlands) wordt georganiseerd door IEECP in samenwerking met ABN AMRO, Ecochain en de Post HBO opleiding Koudetechniek, staat gepland voor 16, en 25 Maart 2021.

Triple-A: Assess, Agree, Assign

Binnen het H2020 Triple-A project zijn 20 energiebesparende investering mogelijkheden binnen Nederland als ‘Triple-A’ geïdentificeerd en hebben de benchmark van de gestandaardiseerde Triple-A tool doorstaan en voldoen daarmee aan de strenge voorwaarden om als Triple-A te worden gewaarmerkt. De geïdentificeerde projecten zijn aantoonbaar sterk in, naast hun beoogde energiebesparingen, het stimuleren van duurzame en langdurige groei en hebben een buitengewoon sterk vermogen om op de korte termijn aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. ABN AMRO ondersteund Triple-A met haar kennis in de evaluatie van potentiële duurzame investeringen.

De samenwerking tussen IEECP en ABN AMRO rond deze projecten maakt het mogelijk een kijkje in elkaars wereld te nemen; IEECP vanuit haar rol als Europees kennisinstituut op het gebied van Energie- en Klimaatbeleid, en ABN AMRO als een van Nederlands grootste financiële instituten met een enorme schat aan kennis en inzicht op de Nederlands financiële markt. Dankzij beide perspectieven is het mogelijk daadwerkelijke impact op de markt te creëren en nieuwe gezonde investeringen te identificeren, vanuit zowel Nederlands als Europees oogpunt.

Leave a Reply

Related Content

Newsletter

A newsletter sharing topic-divided news and events, in your mailbox monthly
Subscribe

Follow us on Social Media