• Περί φυσικού αερίου στην Κορινθία

  Μετά τις εξαγγελίες ότι το φυσικό αέριο θα έρθει επιτέλους στην Κορινθία, και δεδομένης της καθαρής ενεργειακής μετάβασης που έχουμε στοχεύσει σαν χώρα και σαν Ευρώπη, εύλογα διερωτάται κανείς ότι πώς το φυσικό αέριο, που ανήκει στα ορυκτά καύσιμα, θα συμβάλει στους στόχους αυτούς και πως θα βοηθήσει την κοινωνία τοπικά? Παρακάτω θέτουμε κάποια ερωτήματα […]

  Continue reading
 • H2020 BEcoop project: News #1 – Unlocking the community bioenergy potential

  In this newsletter, we would like to introduce you to the BECoop project, provide you with some background material, explain the ways of working and update you on past and future activities. You may always browse through the project website where you can find, among else, additional information with regard to the planned actions and […]

  Continue reading
 • [IEECP newsletter] April/May 2021: energy efficiency first, energy poverty in the rented sector, challenges of energy auditing, and much more

  In the era of the new normal, we are all in need of new solutions to battle the same old problems. The last year has, more than ever, made us aware that there are uncertainties that can change our lives and businesses in an instant. As with every obstacle, there is a way to turn […]

  Continue reading
 • [Lunch seminar video] ENERGee WATCH, peer-to-peer learning program for regional and local authorities

  In this IEECP Lunch Seminar, you can hear more about the Horizon 2020-funded project ENERGee WATCH, launching a peer-to-peer learning program to enable regional and local authorities to timely and accurately define, monitor and verify their sustainable actions. The learning will focus on regional/provincial authorities and their agencies that are responsible for collecting and overseeing […]

  Continue reading
 • Visit our Knowledge Transfer Platform on Article 7 EED

  If you want to learn more on Article 7 of the Energy Efficiency Directive implementation issues, visit our Knowledge Transfer Platform. It serves as a place of knowledge, learning materials, webinars, case studies, good practice examples and national level information. Our objective is to help national authorities in the implementation of the policies and the […]

  Continue reading