We are hiring! IEECP is looking for an energy efficiency and policy expert in The Netherlands

(scroll down for english)

Insitute for European Energy and Climate Policy stichting (IEECP) is een non-profit organisatie voor onafhankelijk onderzoek die sinds 2015 werkt aan verscheidene Europees gefinancierde projecten op het gebied van energie-efficiëntie, klimaatbeleid, energiearmoede, innovatieve businessmodellen voor energie-efficiëntie, en andere gerelateerde onderwerpen in het kader steden, regio’s, en landen.

Met het oog op verdere uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een gemotiveerd iemand die werkzaam is binnen dit vakgebied met minimaal 5 jaar werkervaring met het werken op projectbasis. Je werkzaamheden binnen IEECP zullen zijn verdeeld op meerdere uiteenlopende onderwerpen, voornamelijk rond het toetsen en monitoren van Europees energie-efficiëntiebeleid, het werken met lokale en regionale bestuursorganen op het gebied van energie en klimaat, en het werken met verschillende bedrijf- en onderzoeknetwerken binnen Nederland.

Hoofdverantwoordelijkheden:
Als klimaat expert ben je verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van meerdere onderzoeks- en innovatieprojecten uit IEECP’s projectportfolio, je hoofdactiviteiten zijn:

 • Project implementatie, beheer, en rapportage
 • Project acquisitie door het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het opzetten van projectconsortia voor deelname in voornamelijk Horizon Europe, LIFE CET, maar ook andere calls met financieringsmogelijkheden.

Profiel:

 • Wonend in Nederland
 • Het maken van nationale, en internationale (EU) reizen is geen probleem
 • Spreekt en schrijft zowel Nederlands (vloeiend/moedertaal) als Engels (vloeiend)
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functies
 • Bestaand netwerk met contacten binnen Nederland rond het onderwerp klimaatbeleid
 • Expertise in energie-efficiëntie en energiebeleid in de breedste zin van het woord in zowel Nederland als de EU
 • Ervaring met het beheren van EU, of anders gefinancierde projecten
 • (Optioneel) PhD op een gerelateerd onderwerp (klimaatbeleid)

Arbeidsvoorwaarden:

 • Fulltime positie
 • Werknemerscontract
 • Je werkt volledig vanuit huis

Interesse? Stuur dan je CV met je werkervaring en een korte motivatiebrief (max. 300 woorden; Engels) naar job@ieecp.org met als onderwerp: Voornaam Achternaam – Application Energy expert The Netherlands. De deadline voor sollicitaties is 25 juli 2022.

Sollicitaties worden behandeld op volgorde van binnenkomst. We nemen alleen contact op met kandidaten die zijn geselecteerd voor een vervolggesprek.

Je informatie en CV worden vertrouwelijk behandeld volgens ons AVG-beleid.

(Announcement in English)

IEECP is a non-for-profit, independent research foundation working since 2015 in several European funded projects in the fields of energy efficiency, climate policy, energy poverty, demand side management, business models for energy efficiency and related financing in the framework of cities, regions and countries.

In view of expanding these activities, we are searching for a motivated professional working in these fields, with at least 5 years of professional experience in project related activities. More specifically, the work will be divided across projects mainly in evaluating and monitoring energy efficiency policies, local and regional governance on energy and climate and working with networks in The Netherlands.

Key responsibilities:

The expert will be responsible for various research and innovation projects from IEECP’s project portfolio with the following main activities:

 • Project implementation, management and reporting
 • Acquisition for new calls under Horizon Europe, LIFE CET and other funding schemes.

Profile:

 • Based in The Netherlands
 • Availability for national and EU travel
 • Languages needed: Dutch (fluent/native) and English (fluent)
 • Minimum 5 years’ experience in similar functions and role
 • Existing network with key stakeholders in the Netherlands
 • Expertise in energy efficiency policies and energy policies broadly in the Netherlands and the EU and previous experience managing EU-funded projects
 • PhD topic in the relevant field (although not a formal requirement)

Employment conditions:

 • Full time position
 • Employee contract
 • Homeworking

If you are interested in applying, please send directly your CVs highlighting your experience at job@ieecp.org, putting as email subject: First and last name – Application Energy expert The Netherlands. Please accompany the CV with a short motivation letter, both in English (no more than 300 words). The closing date for the applications is the 25th July 2022.

Applications will be dealt as they come. We will only contact candidates who have been selected for interviews.

Your information and CVs will be treated following our GDPR policy.

Post a comment